PORTFOLIO

PORTFOLIO

KERAMIK 

SKULPTUR & BRUKSFÖREMÅL

Sculptural ceramics and tableware

GRAFISK FORM 
ILLUSTRATIONER OCH BILDBEHANDLING

Graphic design & illustrations